Error in site JavaScript

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI ON-LINE
REJESTRACJA DO WYBRANYCH PORADNI I LEKARZY
PRACUJECIE PANSTWO NA TYCH SAMYCH DANYCH CO NASI PRACOWNICY - NIE JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE TELEFONICZNE NINIEJSZEJ REJESTRACJI PRZEZ PRACOWNIKOW NASZEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ANAMED